Budowa rezydencji

Ostatnio wznosiłam dla siebie rezydencję i zetknęłam się w czasie budowania na tyle kwestii, które niełatwo jest mi samej rozsupłać, że zaplanowałam zrobić portal w takim problematyce, żeby jakikolwiek człowiek miał warunki użyć mojej wiedzy. Z tej przyczyny, że jestem niewiastą, to jakikolwiek typ, z jakim podczas budowania stykałam się traktował mnie za kretynkę.